Žiadosť o výkup

Vážení záujemcovia o výkup,

ďakujeme Vám za ponuku investičných alebo numizmatických produktov. V rámci nižšie uvedeného výkupného formulára Vás požiadame o vyplnenie informácií a popis ponúkaných produktov. V prípade rozsiahlejších zbierok nás prosím najskôr kontaktujte a zašlite zoznam produktov na ocenenie na e-mailovú adresu: vykupy@aurumpro.cz alebo nás navštívte osobne na pobočke v Prahe.